fbpx

Usługi

Przygotowanie motoryczne

Programowanie oraz prowadzenie jednostek treningowych ukierunkowanych na wspieranie rozwoju w docelowej dysycyplinie sportowej. Realizowanie zindywidualizowanych sesji treningowych na sprzęcie treningowym najwyższej klasy. Nasze studio dysponuje takimi rozwiązaniami technologicznymi jak platforma i wyciąg do treningu ekscentrycznego Exxentric kBox4 oraz kPulley2, platforma dynamometryczna Force Decks czy akcelerometr do treningu VBT;  PushBand 2.0. Obecnie współpracujemy ze sportowcami z takich dyscyplin jak: MMA, boks olimpijski, triathlon, lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, teakwondo, tenis, futbol amerykański, frisbee, biegi górskie ultra czy BJJ.

Diagnostyka

Diagnostyka funkcjonalna polega na ocenie funkcjonowania osoby w trakcie realizowania wyznaczonych celów ruchowych w określonych warunkach. Ocenie poddawane są parametry ilościowe oraz jakościowe, które następnie oceniane są względem norm, symetrii pomiędzy stronami i/lub w perspektywie czasu. Celem diagnostyki funkcjonalnej jest określenie poziomu szeroko rozumianej sprawności badanej osoby. Wnioski stają się podstawą do rozpoznania problemów ruchowych, dobrania form i środków interwencji treningowej / terapeutycznej oraz monitorowania postępów. Diagnostykę funkcjonalną wykonuje się przy pomocy różnego rodzaju testów oraz narzędzi pomiarowych. Czym bardziej zobiektywizowane metody i narzędzia, tym bardziej trafny wynik i płynące z niego wnioski.

Fizjoterapia ortopedyczna

Fizjoterapia ortopedyczna zajmuje się zachowawczym, niefarmakologicznym leczeniem urazów, chorób i zespołów bólowych narządu ruchu w oparciu o współczesną wiedzę z zakresu nauk medycznych. Nadrzędnym celem fizjoterapii ortopedycznej jest przywracanie, optymalizowanie oraz doskonalenie funkcjonowania pacjenta w kontekście jego codziennych, zawodowych, hobbystycznych oraz sportowych potrzeb ruchowych. Fizjoterapia ortopedyczna skupia się na kilku nadrzędnych celach terapeutycznych – redukcji bólu, stymulowaniu procesów gojenia, przebudowy, kompensacji i adaptacji elementów narządu ruchu (m. in.: kości, stawów, więzadeł, mięśni, ścięgien) oraz poprawie funkcji motorycznych.

Trening w ośrodku / personalny

Praca indywidualna z planem treningowym przygotowanym po konsultacjach, diagnostyce funkcjonalnej i określeniu celów.

Praca 1vs1 z trenerem personalnym po konsultacji i diagnostyce funkcjonalnej.

Monitoring indywidualny/zespołowy

Monitorowanie obciążenia treningowego sportowców jako narzędzie niezbędne do określenia, czy dostosowują się do programu treningowego,  zrozumienia indywidualnych reakcji na trening, oceny zmęczenia i związanej z tym potrzeby powrotu do zdrowia oraz do zminimalizowania ryzyka niefunkcjonalnego przemęczenia, urazu i choroby

Możliwe jest połączenie (w zależności od zapotrzebowania) 3 lub 4 opcji powyżej, w jeden kompletny pakiet programu treningowego, który gwarantuje całkowite przygotowanie zawodnika na mistrzowskim poziomie. Oferujemy konsultacje mailowe, telefoniczne oraz online (Skype), które mogą być połączone wraz z indywidualnym programem treningowym.

Oferta dostępna jest dla zainteresowanych z całej Polski. Możliwe jest np. jedno spotkanie raz na 4-6 tygodnie, podczas którego wykonywana jest ewaluacja oraz przygotowywany program treningowy na dany okres. Pozwala to na trening w miejscu zamieszkania, ale z naszym programem treningowym i pod naszą opieką. Po upływie wyznaczonego czasu zawodnik przyjeżdża na ponowną konsultację i po odbiór kolejnej fazy programu treningowego.

Zawodnik otrzymuje również wskazówki żywieniowe, suplementacyjne oraz dotyczące odnowy biologicznej. Istnieje również opcja zaproszenia nas do siebie, do swojego klubu sportowego w celu ewaluacji, konsultacji, wykładów czy przeprowadzenia profesjonalnych testów sprawnościowych.

Przewiń do góry