DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA

Diagnostyka

Diagnostyka funkcjonalna polega na ocenie funkcjonowania osoby w trakcie realizowania wyznaczonych celów ruchowych w określonych warunkach. Ocenie poddawane są parametry ilościowe oraz jakościowe, które następnie oceniane są względem norm, symetrii pomiędzy stronami i/lub w perspektywie czasu. Celem diagnostyki funkcjonalnej jest określenie poziomu szeroko rozumianej sprawności badanej osoby. Wnioski stają się podstawą do rozpoznania problemów ruchowych, dobrania form i środków interwencji treningowej / terapeutycznej oraz monitorowania postępów. Diagnostykę funkcjonalną wykonuje się przy pomocy różnego rodzaju testów oraz narzędzi pomiarowych. Czym bardziej zobiektywizowane metody i narzędzia, tym bardziej trafny wynik i płynące z niego wnioski.

Godziny otwarcia

Informacje kontaktowe

© 2023 by Smart Sport & Education Center

Przewiń do góry